Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις που αφορούν στα Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail : elearn-secretariat@elke.uoa.gr
Τηλ : [+30] 210 3689354, 210 3689381
Fax : [+30] 210 3689352
Σταδίου 5 (1ος όροφος)
ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ. 10562