Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος φοίτησης για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι 500 ευρώ και για κάθε πρόγραμμα παρακολούθησης είναι 300 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις (2 ισόποσες δόσεις ή μηνιαίες καταβολές) σε τραπεζικό λογαριασμό.