Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει πέντε εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης μέσω μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων και πέντε προγράμματα παρακολούθησης όπως εμφανίζονται παρακάτω.

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προγράμματα Διάρκεια (σε μήνες) Θεματικές Ενότητες Τύπος Πιστοποιητικού Οδηγός Σπουδών Κατάσταση
Φιλοσοφία της Επιστήμης και Βιοηθική 4 Προβολή Επιμόρφωσης Διατιθέμενο
Θέματα Φιλοσοφίας: Ελευθερία και Ευημερία 4 Προβολή Επιμόρφωσης Διατιθέμενο
Ιστορία της Φιλοσοφίας και Φιλοσοφία της Επιστήμης 4 Προβολή Επιμόρφωσης Διατιθέμενο
Ηθική Φιλοσοφία και Βιοηθική 4 Προβολή Επιμόρφωσης Διατιθέμενο
Θεσμοί και Δικαιώματα 4 Προβολή Επιμόρφωσης Διατιθέμενο

 

ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Προγράμματα Διάρκεια (σε μήνες) Θεματικές Ενότητες Τύπος Πιστοποιητικού Οδηγός Σπουδών Κατάσταση
Φιλοσοφία της Επιστήμης 2 Προβολή Παρακολούθησης Διατιθέμενο
Βιοηθική 2 Προβολή Παρακολούθησης Διατιθέμενο
Πέντε Θέματα από την Ιστορία της Φιλοσοφίας 2 Προβολή Παρακολούθησης Διατιθέμενο
Τα όρια της Ελευθερίας 2 Προβολή Παρακολούθησης Διατιθέμενο
Ηθική Σκέψη και Πράξη 2 Προβολή Παρακολούθησης Διατιθέμενο